Jak to zrobić…

…czyli krótka instrukcja jak umieścić baner flaszowy na swojej stronie www.

 

 

  1. Ściągnij ze strony www.gattinata.pl plik kot-baner.swf (kliknij prawym przyciskiem na linku pod banerem i wybierz zapisz jako).

 

  1. Umieść plik kot-baner.swf na swoim serwerze (bezpośrednio w katalogu, w którym znajduje się strona html, na której ma być umieszczony baner).

 

3.     Znajdź miejsce (w kodzie html) w którym powinien znaleźć się baner.

 

4.     Następnie wklej tam poniższy kod:

 

<!--url's used in the movie-->

<!--text used in the movie-->

<!-- saved from url=(0013)about:internet -->

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000"

codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="468" height="60" id="kot-baner1"align="middle">

<param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" />

<param name="movie" value="kot-baner.swf" />

<param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor"value="#000000" />

<embed src="http://www.gattinata.pl/kot-baner.swf" quality="high" bgcolor="#000000" width="468" height="60" name="kot-baner" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain"type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />

</object>

 

5.     Zapisz zmiany i umieść plik html na serwerze.

 

6.     To już wszystko, baner flaszowy z kotkami powinien pojawić się na twojej stronie.